پخش تراکت

پخش تراکت در اصفهان

پخش تراکت اصفهان

پخش و نصب انواع تراکت در استان اصفهان و شهرستان های اطراف با قیمت مناسب و کیفیت عالی انجام می گیرد.

پخش تراکت به معنی توزیع بروشورها یا فولدرهای تبلیغاتی

توزیع تراکت‌ها به مشتریان می‌تواند به دو صورت زیر انجام شود:

1- توزیع مستقیم: در این روش، تراکت‌ها به صورت مستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند. این روش شامل توزیع تراکت‌ها در محل‌های عمومی مانند پارک‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، و همچنین توزیع تراکت‌ها درب منازل می‌شود.

2- توزیع غیرمستقیم: در این روش، پخش تراکت اصفهان تراکت‌ها به صورت غیرمستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند. این روش شامل ارسال تراکت‌ها به صورت پستی یا ارسال ایمیل یا پیامک به مشتریان می‌شود.

برای توزیع تراکت‌ها به صورت مستقیم، معمولاً از خدمات توزیع تراکت توسط شرکت‌های تخصصی استفاده می‌شود. این شرکت‌ها با توجه به نیاز شما به صورت دقیق تعیین می‌کنند  پخش تراکت اصفهان که تراکت‌ها باید در کجا، به چه کسانی و به چه تعداد توزیع شوند. همچنین، این شرکت‌ها معمولاً از روش‌های پیگیری استفاده می‌کنند تا به شما گزارشی از تعداد تراکت‌های توزیع شده و نحوه استفاده مشتریان از آنها ارائه دهند.

در توزیع غیرمستقیم، شما می‌توانید تراکت‌های خود را از طریق پست، ایمیل یا پیامک به مشتریان ارسال کنید. برای این کار، شما می‌توانید از خدمات پستی، پلتفرم‌های ایمیل مارکتینگ و پیامک‌کننده‌ها استفاده کنید.

به صورت دسته جمعی به افراد یا خانواده‌ها  دیوار اصفهان به منظور تبلیغات یک محصول، خدمت یا اطلاع‌رسانی در مورد یک موضوع خاص است. تراکت‌ها معمولاً شامل اطلاعاتی درباره محصول یا خدمت، پخش تراکت اصفهان  شرایط فروش، تخفیف‌ها، قیمت‌ها و جوایزی که ممکن است به دلیل خرید یا استفاده از آنها دریافت شوند، هستند. پخش تراکت یکی از روش‌های ارتباطی با مخاطبان و جذب مشتریان برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست. پخش تراکت اصفهان

پخش تراکت به شرکت‌ها و کسب‌وکارها استخدام تراکت پخش کن در شاهین شهر چندین مزیت می‌بخشد که عبارتند از:

1- جذب مشتری: تراکت‌ها از طریق تبلیغات ویژه و نوآورانه می‌توانند استخدام تراکت پخش کن در اصفهان مشتریان جدید را به شرکت جذب کنند و کسب و کار را گسترش دهند.

2- ارتباط با مشتری: تراکت‌ها می‌توانند ارتباط شرکت با مشتری را تقویت کنند پخش تراکت اصفهان و اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات را به مشتریان منتقل کنند.

3- افزایش فروش: توزیع تراکت‌ها می‌تواند به افزایش فروش و درآمد شرکت کمک کند.

4- افزایش شناخت برند: تراکت‌ها می‌توانند به افزایش شناخت برند و توسعه آن کمک کنند.

5- کاهش هزینه تبلیغات: توزیع تراکت‌ها معمولاً هزینه کمتری نسبت به تبلیغات تلویزیونی یا رادیویی دارد.

6- افزایش اعتماد مشتری: تراکت‌های حاوی اطلاعات دقیق و کامل  تراکت پخش کن ساعتی اصفهان می‌توانند پخش تراکت اصفهان به افزایش اعتماد مشتری نسبت به شرکت کمک کنند.

با توجه به این مزایا، پخش تراکت به عنوان یک روش موثر در تبلیغات و بازاریابی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توزیع تراکت‌ها به مشتریان می‌تواند به دو صورت زیر انجام شود:

1- توزیع مستقیم: در این روش، تراکت‌ها به صورت مستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند. این روش شامل توزیع تراکت‌ها در محل‌های عمومی مانند پارک‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، و همچنین توزیع تراکت‌ها درب منازل می‌شود.

2- توزیع غیرمستقیم: در این روش، تراکت‌ها به صورت غیرمستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند.  تراکت پخش کن تسویه روزانه اصفهان این روش شامل ارسال تراکت‌ها به صورت پستی یا ارسال ایمیل یا پیامک به مشتریان می‌شود.

برای توزیع تراکت‌ها به صورت مستقیم،

توزیع تراکت‌ها به مشتریان می‌تواند به دو صورت زیر انجام شود:

1- توزیع مستقیم: در این روش، تراکت‌ها به صورت مستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند. این روش شامل توزیع تراکت‌ها در محل‌های عمومی مانند پارک‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، و همچنین توزیع تراکت‌ها درب منازل می‌شود.

2- توزیع غیرمستقیم: در این روش، تراکت‌ها به صورت غیرمستقیم به مشتریان توزیع می‌شوند. این روش شامل ارسال تراکت‌ها به صورت پستی یا ارسال ایمیل یا پیامک به مشتریان می‌شود.

برای توزیع تراکت‌ها به صورت مستقیم، معمولاً از خدمات توزیع تراکت توسط شرکت‌های تخصصی استفاده می‌شود. این شرکت‌ها با توجه به نیاز شما به صورت دقیق تعیین می‌کنند که تراکت‌ها باید در کجا، به چه کسانی و به چه تعداد توزیع شوند. همچنین، این شرکت‌ها معمولاً از روش‌های پیگیری استفاده می‌کنند تا به شما گزارشی از تعداد تراکت‌های توزیع شده و نحوه استفاده مشتریان از آنها ارائه دهند.

در توزیع غیرمستقیم، شما می‌توانید تراکت‌های خود را از طریق پست، ایمیل یا پیامک به مشتریان ارسال کنید. برای این کار، شما می‌توانید از خدمات پستی، پلتفرم‌های ایمیل مارکتینگ و پیامک‌کننده‌ها استفاده کنید.

معمولاً از خدمات توزیع تراکت توسط شرکت‌های تخصصی استفاده می‌شود. این شرکت‌ها با توجه به نیاز شما به صورت دقیق تعیین می‌کنند که تراکت‌ها باید در کجا، به چه کسانی و به چه تعداد توزیع شوند. همچنین، این شرکت‌ها معمولاً از روش‌های پیگیری استفاده می‌کنند تا به شما گزارشی از تعداد تراکت‌های توزیع شده و نحوه استفاده مشتریان از آنها ارائه دهند.

در توزیع غیرمستقیم، شما می‌توانید تراکت‌های خود را از طریق پست، ایمیل یا پیامک به مشتریان ارسال کنید. برای این کار، شما می‌توانید از خدمات پستی، پلتفرم‌های ایمیل مارکتینگ و پیامک‌کننده‌ها استفاده کنید.

خلاصه
تبلیغات شهری یکی از مهمترین مبانی دانش تبلیغات و یکی از عناصر عامل منظر شهری در سکونت انسان است، چرا که به عنوان بخشی از چارچوب شهری شناخته می شود و بیشترین اهمیت اقدامات تجاری به این موضوع اختصاص دارد. مطالعه حاضر که در روش کاربردی است، با استفاده از روش توصیفی، کار بر روی تبلیغات شهری و حادثه آن در خیابان امام ارومیه مرکز آذربایجان غربی (به عنوان مهمترین محور تجاری و واقعی این شهر) و سپس با استفاده از روش تحلیل و تحلیل با بررسی ضوابط و مقررات و همچنین بازدید از مطالعه موردی، اطلاعات نتیجه به منظور استفاده از روش تحلیلی SWOT، راهکارهای مدیریتی پیشنهادی برای بهبود تبلیغات مدنی در خیابان امام ارومیه، پردازش شد. با توجه به تشویق به استفاده از تبلیغات تجهیزات مناسب سازی، حذف تبلیغات غیرمجاز و جلوگیری از دسترسی به آنها و در نظر گرفتن نیازهای صاحبان مشاغل کوچک و همچنین تبلیغات موقت محیطی به عنوان دستورالعمل پیشنهادی پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها
فضای شهری؛ تبلیغات شهری; منظر شهری

 

 

 

 

 

قرن بیست و یکم قرن انقلاب اطلاعاتی است و تنوع رسانه ای از ویژگی های این دوران است. در روزگاری که دوران ارتباطی معروف به تبلیغات او به عنوان دانشی پیشرفته و ابزاری مهم برای مقاصد اقتصادی مطرح شده و در بازار کار نفوذ زیادی دارد. حال تصور کنید شهری بدون بیلبوردها و علائم و نمادهای تبلیغاتی امکان پذیر نیست و تبلیغات شهری جزء جدایی ناپذیر چیدمان شهرهاست. تبلیغات شهری از قبل شناخته شده است و حتی برخی بر این باورند که حذف آن از سطح شهر گاهی با مشکل مواجه می شود، اما به نظر می رسد استفاده صحیح از تبلیغات شهری نه تنها زیبایی بصری و تنوع فضای شهری بلکه منبع درآمد شهرداری ها برای بهینه سازی محیط های خود است. و خدمات شهری بهتری ارائه دهد. ارومیه نیز مانند سایر شهرهای کشورمان به طور کلی پیامدهایی بر منظر شهری دارد که خود با توسعه تبلیغات شهری مواجه است. اگرچه تبلیغات یکی از راه‌های زیباسازی منظر شهری است، اما گاه بدون توجه به اندازه توانایی زیبایی‌شناختی فضاهای شهری در استفاده از تبلیغات. به همین دلیل شناسایی ویژگی های مطلوب تبلیغات بیرونی در مناطق شهری، مشکلات کنونی شناسایی شده در سطح شهر و اقدامات لازم برای رفع آنها ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله بررسی موضوع تبلیغات شهری در شهر ارومیه، خیابان امام به مرکز تجاری بوده است تا پیشنهاداتی در چارچوب راهبردی برای ارتقای کیفیت و بهبود دید خیابان ارائه شود.

ادبیات

با وجود مسائل ساده در مناطق شهری، تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. محیط شهری مطلوب، فضایی واجد نشاط، تحرک و سرزندگی است که برای منظر شهری خوب لازم است. هدف اصلی عناصر شهری به گونه ای ماهرانه ساخته شده است که از تاثیر آن بر حواس اطمینان حاصل شود. میدان و خیابان به عنوان دو عنصر اساسی فضای شهری شناخته می شوند. از جمله مهم ترین خیابان های شهر و فضاهای عمومی موثرترین هستند. در واقع اهمیت خیابان از چند جهت است: بخش مهمی از شهر به خیابان ها و اماکن عمومی اختصاص دارد، خیابان های شهر به عنوان عنصر اصلی و پیوند دهنده فضاها و فعالیت های شهری با هم شناخته می شوند، خیابان ها به عنوان نمادی هستند. طراحی فرهنگی و شهری به عنوان مهمترین ابزار. طبق تعریف گوردون کالن از منظر شهری، هنر منظر شهری یکپارچگی بصری و ساختاری برای راه اندازی ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهری را تشکیل می دهند. در طول تاریخ شهرها، خیابان ها محیط مساعدی را برای تبلیغات فراهم کرده اند. نشانه های عینی و ذهنی در طول مسیر، به گونه ای که برای شهروندان قابل درک باشد، که باعث می شود وضعیت شهروندی آنها احساسی نسبت به تاریخ خود یا سابقه شخصی که در آنجا زندگی کرده است داشته باشد. هرج و مرج و سردرگمی در تبلیغات بیرونی هویت بصری فضای شهری متمایز و منحصربفردی می دهد. بنابراین توجه به عناصری مانند تابلوها در طراحی شهری می تواند به تقویت حس مکان و هویت کمک زیادی کند. بنابراین تبلیغات به عنوان عنصر مؤثر بر فضاهای شهری شناخته می شود و همین نکته ضروری ترین و مهم ترین کار را روی این معضل علمی می کند. اما متاسفانه تاکنون مطالعه جدی و سیستماتیکی در این زمینه صورت نگرفته است.

چگونه توسط یک شخص یا مؤسسه با هدف تأثیرگذاری بر افکار و اعمال مردم ارائه می شود. همه عناصر شهری در کنار تابلوهای صحیح می توانند به تحکیم هویت و نشاط اقتصادی و تبدیل آن به مکانی فعال و پر فشار کمک کنند.

اگرچه بسیاری ظهور تبلیغات را همزمان با ظهور رسانه‌های جمعی می‌دانستند، اما از زمان انقلاب صنعتی، تبلیغات به‌عنوان یک ابزار ارتباطی بازاریابی تکامل یافت و به یک هنر و علم تبدیل شد.

با توجه به اهمیت تبلیغات در امور اقتصادی و اجتماعی، ارائه انواع تبلیغات برای کالاها و محصولات مورد استفاده شرکت ها و تولیدکنندگان. شهروندان در محله و محیط زندگی با تبلیغات شهری مواجه هستند. این نوع تبلیغات شامل گرافیتی، نقاشی، طراحی و نصب پوستر، اطلاعیه ها و اطلاعیه ها، تندیس ها و کتیبه ها و موضوعات مختلف در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری است که در شهر توسط ارگان های دولتی، نهادهای عمومی، انجمن ها و شرکت ها و همچنین شهروندان را می توان انجام داد. تبلیغات شهری به دو دسته ثابت و ثابت تقسیم می شود. تابلوها، بیلبوردها و گرافیتی ها بخشی از تبلیغات ثابت شهری هستند و نمونه ای از تبلیغات سیار شهری، تبلیغات اتوبوس است. در مجموع از تابلوها و وضعیت شهری به عنوان ارتباط استفاده می شود. اهداف اصلی علائم و نشانه ها، تنظیم و طبقه بندی و پرورش درک در محیط شهری است. ایجاد ضوابط عملیاتی اتخاذ شده توسط شهرداری در زیباسازی شهر ارومیه به طور کلی علائم را می توان به شش گروه اصلی جهت گیری، اطلاع رسانی، راهنمایی، شناسایی، بیان یا اصطلاحات و زیبایی تقسیم کرد. رسانه تبلیغات شهری برای اثربخشی باید دارای ویژگی های خاصی باشد که در طراحی یا ارزیابی آنها مد نظر قرار گیرد. در طراحی یا ارزیابی آنها باید برخی ویژگی ها را در نظر گرفت. خوانایی، تقویت چهره و هویت شهری، هماهنگی و احترام به سلسله مراتب و در ترازنامه گنجانده شده است (جدول 1).

جدول 1: ویژگی های مورد انتظار از تبلیغات شهری

خوانایی

ارتفاع و اندازه علائم و حروف خوب است

استفاده ساده و منطقی از حروف و تصاویر

تعداد محدود پیام

تقویت چهره و هویت شهری

با توجه به تاریخ شهر، بافت شهری موجود، چشم اندازها و نقش آینده شهر

هارمونی

هماهنگی بین و بین تابلوها و تابلوهای مختلف و سایر عناصر محیط شهری

با توجه به علائم و نشانه های شهر به عنوان بخشی از مبلمان شهری

سلسله مراتب و تعادل در محیط

اولویت دادن به علائم هشدار دهنده و علائم راه

با توجه به رابطه بین علائم و نیازهای بومی سازی، انتظارات و توانایی اجرای آنها

پاکزاد، 1384، بحرینی، 1378، نوه نژاد، 1388

تبلیغات در سطوح مختلف نیازمند رهنمودها، معیارها و پارامترهای خاص خود است زیرا چشم انداز زیبا و نفیس در افزایش مشارکت، همکاری و پاسخگویی بین شهروندان قانون و حتی حمایت از مقررات شهرداری است. اما سردرگمی و آلودگی بصری در ساکنان شهر که نه تنها روح را آزار می دهد بلکه آنها را از همکاری و مشارکت باز می دارد. تبلیغات شهری اگر به درستی و در حد کارشناسی و فکری انجام شود می تواند به زیباسازی شهر و شکوفایی اقتصاد و تولید کمک کند. تبلیغات در فضای باز در دهه گذشته از نظر شکل و کمیت بسیار تغییر کرده است. به همین دلیل است که استانداردهای مختلف در محیط تبلیغات در شکل و کمیت آن بسیار تغییر کرده است. اما در کشور ما کمتر به آنها توجه شده است که با بهره گیری از اصول و ضوابط می توانند میدانی، زیبا و مطمئن باشند.

در بند ب ماده 137 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و بهینه سازی منظر شهر در راستای نیازها و خواسته های شهروندان یک ضرورت است. عوامل نظارتی و زیباسازی شهرداری متولی تبلیغات شهری در اکثر شهرها است که ضوابط و دستورالعمل هایی را پس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نحوه نظارت بر این کمپین تدوین کند. سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1370 ایجاد شد. این سازمان برای دستیابی به اهداف خود اقدام به تدوین مقررات تنظیم تبلیغات در شهر تهران نمود.

پیش زمینه مطالعه

تاکنون در کشور ما در خصوص صنعت تبلیغات در زمینه تاثیر شهرنشینی و تبلیغات شهری خیابان به عنوان فضای شهری، انجام شده است. در یک نمونه از این موضوع در شهرهای ایران، در تحقیقی که در سال 1389 انجام شده، تبلیغات شهرداری در خیابان چهارباغ اصفهان بررسی شده و با اصول و معیارهای شهرنشینی مقایسه شده است. در پژوهش حاضر با بررسی وضعیت علائم و با در نظر گرفتن ویژگی های طبیعی خیابان چهارباغ و همچنین فرهنگ و پیشینه تاریخی شهر، مطالبی در مورد وضعیت و نحوه استفاده از این نشانه ها ارائه شده است.

در مقاله ای که در سال 2006 ارائه شد، سه سؤال مطرح شده است

چه عواملی باعث افزایش تبلیغات محیطی در این دوران شده است؟ دوم اینکه تغییر شکل تبلیغات محیطی چه تأثیری بر نحوه استفاده از فضاهای عمومی شهر و استفاده عمومی از آنها دارد؟ ثالثاً، چگونه می توان محیط چشم انداز بصری را به محبوبیت رساند و هر اثر مضر تبلیغات محیطی را پیش بینی کرد؟

در مطالعه ای که در ژاپن انجام شد، سه منطقه اوزاکا به عنوان مطالعه موردی انتخاب و وضعیت تبلیغات محیطی و منظر شهری مورد بررسی قرار گرفت: منطقه تجاری شهر مستقیم به خیابان اصلی، زمین بازی در محور خرید شهروندان و در قطار میدان اصلی. ایستگاه. همچنین در این پژوهش بیشتر از همه عوامل تأثیر رنگ در محیط شهری و تأثیر هر رنگ بر بینش فکری شهروندان از محیط شهری بررسی شده است.

روش شناسی

در این مطالعه روش تحقیق در فرآیند مطالعه حل مسئله و توصیف (کتبی و تصویری) است. روش توصیفی- تحلیلی و به وضوح ارزشیابی است. مشاهده و دید مربع ابزار اصلی مطالعه بودند و در کنار آنها از مطالعه مستند و کتابداری استفاده می شد. همچنین در پایان با استفاده از جدول قوی و ضعیف و فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) پیشنهاداتی در چارچوب بهبود و درجه‌بندی کیفیت منظر شهری در خیابان امامیه بر اساس تبلیغات شهری ارائه شد.

منطقه مطالعه موردی

ارومیه در دشتی وسیع و نزدیک دریاچه ارومیه در غرب ایران واقع شده و مرکز استان است. ارومیه بیش از نیم میلیون نفر جمعیت داشت. مجموعه در این پژوهش خیابان امام بین میدان انقلاب. (ایالات) و ولایت فقیه (مرکز). مسیر مورد مطالعه بخش اصلی ارومیه قدیم است. این مسیر که خانه ارتش را به بازار اصلی و قدیمی متصل می کند، اولین خیابان مدرنی است که در دوران پهلوی اول ساخته شده است. این خیابان بازار شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کرد. خیابان امام ارومیه پس از آنکه بازار کارکرد اولیه خود را از دست داد که به مرکز تجاری شهر معروف است. همچنین این خیابان مهمترین نقش شهر را در دسترسی بین چندین مکان دارد. زیرا فعالیت تجاری که در خیابان ها غالب است، نزدیک به پانزده ساعت در روز فعالیت در این محور دیده می شود. 10 الی 1 بامداد و 5 الی 9 بعد از ظهر فعال ترین ساعات در این فضا هستند. و در وسط روز در تحرک کم است. به دلیل خدماتی که در خیابان‌های هر صنف و گروهی ارائه می‌شود که افراد در این فضا نیازها و خواسته‌های متنوعی دارند. از عناصر منظر شهری در خیابان امام می توان به ورودی بازارهای اصلی، مسجد جامع و مسجد سردار و همچنین ساختمان های اداری به عنوان سیستم آموزشی و انتقال اشاره کرد.

عکس. 1. مطالعه موردی در ارومیه منبع: شهرداری ارومیه

شکل 1: مطالعه موردی در ارومیه منبع: شهرداری ارومیه
برای مشاهده شکل اینجا را کلیک کنید

 

تبلیغات شهری در ارومیه

در ارومیه سازمان زیباسازی مسئولیت نظارت بر تبلیغات تبلیغات شهری را بر عهده دارد. این سازمان برنامه هایی را برای بهبود وضعیت تبلیغات شهری تدارک دید. برای این منظور قوانین جدیدی تصویب شده است که بر اساس آن همه سازمان ها و مربیان و مردم باید مجوز تابلوهای تبلیغاتی خود را می دادند. همچنین نصب بیلبورد تبلیغاتی با نظارت و تثبیت مکان توسط این سازمان و باشگاه های تبلیغاتی انجام می شود. تا سال 1384 علائم راهنمایی و رانندگی زیر نظر این ارگان بود اما از آن سال تاکنون این وظیفه بر عهده اداره راهنمایی و رانندگی است. سازمان زیباسازی در پایان سال 1384 قانونی را برای سفارش تبلیغات شهری ارومیه تدوین کرد که این قانون در سال 1385 توسط سازمان زیباسازی اجرایی شد. نشانه غیر مسکونی (آموزشی، پزشکی، درمانی)؛ علامت مرکز خرید علامت سقف ساختمان؛ علائم پزشکی؛ تابلو تبلیغاتی؛ تابلوی روگذر و دیوار دیواری نصب شده (تبلیغات مجسمه یک شکلی که بر روی دیوار سنگفرش و دیوارهای نزدیک به خیابان اصلی نصب می شود).

روش های مختلف تبلیغات در ارومیه از جمله تابلوهای معرفی، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، رسانه های تبلیغاتی موقت، تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس و تبلیغات اتوبوس. همچنین نصب تراکت، کاغذ و بنر و روش های تبلیغاتی دیوار به در رایج در منازل و اماکن عمومی ارومیه که از نظر دید به چهره شهر آسیب می رساند. این شدت در ارومیه مرکزی و تجاری بیشتر است به طوری که هیچ دیوار خالی از تبلیغات وجود ندارد. اگرچه چند سالی است که تبلیغات شهری در شهرهای بزرگ از جمله ارومیه نظارت دقیق‌تری بر شهرداری‌ها و سازمان زیباسازی و پژوهش، طراحی و نصب تابلوها انجام شده است، اما علی‌رغم همه تلاش‌های مثبت انجام شده، سیستم تبلیغات بیرونی و واحد منطقی اپلیکیشن تبلیغاتی نیست و طراحی و هماهنگی با محیط شهری ضعیف بوده است. در شکل 2-5 نمونه هایی از این موارد نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *